+0 - 0  by /0 comments

Operació Rebost: intervinguts més de 2500 kg aliments en establiments alimentaris

Els agents del cos de policia barceloní en col·laboració amb tècnics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona han dut a terme una campanya a tota la ciutat per tal de garantir les condicions higiènic-sanitàries dels establiments que treballen amb aliments. En total s’han inspeccionat 64 locals, 13 dels quals han hagut de cessar temporalment la seva activitat per causes relacionades amb la higiene de l’establiment.

La Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme diverses actuacions en el marc de les tasques de policia administrativa i una d’elles és el control de la normativa en relació als establiments alimentaris, tant pel que fa referència a la pròpia legislació alimentària com a la resta de normatives municipals (tècniques, administratives i de seguretat).

Amb aquest objectiu, aquest mes de d’octubre els agents de la Guàrdia Urbana han dut a terme “l’Operació Rebost”, centrada en garantir que els aliments que es venen als diversos establiments de la ciutat compleixin amb les pertinents garanties higiènic-sanitàries. L’Operació ha comptat amb la col·laboració dels inspectors de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que és l’organisme encarregat de tramitar les denúncies per infraccions per higiene dels aliments i exerceix l’autoritat sanitària a la ciutat.

Els objectius del dispositiu han estat:
– Comprovació de les normes de l’establiment en relació a l’activitat i normes municipals, en coordinació amb els serveis tècnics de cada districte
– Augmentar la seguretat i les condicions tècnic-alimentàries, mitjançant la inspecció i control dels establiments i , donant suport als inspectors de l’Agència de Salut Pública en aquest control i compliment de la normativa d’alimentació.

Durant aquest període cada Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana ha inspeccionat de mitjana sis establiments alimentaris en els quals es treballés principalment l’elaboració dels aliments, com ara: restaurants, carnisseries, comerços alimentaris en els quals es tingués coneixement de l’elaboració i envasament de productes per la venda minorista, rostisseries i locals d’elaboració d’aliments per portar a casa o consum al mateix establiment, entre d’altres. Els locals per inspeccionar s’han determinat en funció de queixes rebudes a cada districte i en base a les observacions realitzades pels agents de les pròpies Unitats Territorials. El cos de policia barceloní ha inspeccionat un total de 64 locals de la ciutat per tal de verificar que complien les normatives reglamentàries.

Fruit d’aquesta tasca, els agents juntament amb els inspectors de l’Agència han dictat el cessament temporal de l’activitat de 13 establiments, la majoria per causes relacionades amb la higiene. L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha obert el corresponent expedient en aquests 9 establiments que determinarà la possible sanció. Els locals només podran tornar a obrir si reparen les deficiències de conservació detectades i seran objecte d’un seguiment per part d’aquesta entitat.

A banda, i en el marc de les inspeccions als 64 locals, els agents han posat un total de 149 infraccions en aquests locals relacionades amb la documentació, els permisos, la senyalització obligatòria, la manca d’higiene o infraccions a la normativa d’elements de seguretat (instal·lacions elèctriques, extintors, llums d’emergència, etc).

Durant l’operació rebost també s’han intervingut un total de 2.565 quilograms d’aliments per a la seva destrucció per no trobar-se en un estat adequat pel seu consum o per no trobar-se en conservació adequada per a posterior elaboració o consum.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *