+1 - 0  by /0 comments

El nou arxiu central per als documents de seguretat garanteix la transparència

Ubicat al Parc de Bombers de la Vall d’Hebron, l’arxiu central té una capacitat de 6.000 metres lineals i custodia la documentació que es transfereix dels diferents dipòsits generats per les unitats administratives de la Gerència de Seguretat i Prevenció per preservar-los correctament.

Fins ara, la documentació generada per la Gerència de Seguretat i Prevenció es guardava en diferents dependències d’oficines administratives d’aquesta àrea. Gràcies a la creació de l’arxiu central es poden tractar i custodiar tots els expedients.

L’arxiu es va acabar de fer el mes de febrer i els treballadors encara estan recopilant la documentació que s’hi ha d’incloure. Els documents que hi ha de moment pertanyen a la Guàrdia Urbana, als bombers i a altres departaments dels serveis centrals, i els més antics daten del 1995.

Amb una superfície de 870 metres quadrats, l’arxiu es divideix en àrees públiques i àrees reservades. La part pública inclou la zona de consulta i recepció dels usuaris, i a la reservada hi ha els treballadors de l’arxiu, l’espai de tractament documental i els dipòsits. Precisament els dipòsits són el gran atractiu de l’arxiu, ja que tenen 6.000 metres lineals d’espai i permeten emmagatzemar els documents en condicions idònies de climatització, ventilació i llum.

+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *