+9 - 0  by /0 comments

Compromís de l’Ajuntament de Barcelona per dotar amb armilles interiors a la Guàrdia Urbana

Segons fonts sindicals, en una reunió celebrada el passat dia 6 de febrer, el Gerent de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Joan Delort, va exposar la intenció clara i concreta de dotar a tots els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona d’armilles interiors antibales i antiganivetades i que la provisió es faci en el termini d’un any.

En el transcurs de la reunió es va debatre sobre la conveniència de que l’armilla tingui la consideració d’equip de protecció individual (EPI) o equip de protecció policial (EPP). La discussió és molt rellevant ja que en el primer cas el seu ús seria obligatori, mentre que en el segon es podria deixar a criteri de la prefectura del cos, o sota responsabilitat de cada agent. Mentre que als Estats Units la política al respecte és d’utilització obligatòria per tots els policies, molts països europeus encara no han establert noves polítiques i mantenen la voluntarietat en el seu ús. Tot i així, els recents atacs a Paris han fet que molts cossos de policia hagin iniciat la revisió d’aquestes normes relatives a les armilles.

La regulació del seu ús quedarà vinculada a una futura regulació en el si de l’Ajuntament de Barcelona, tot i que probablement tingui la consideració EPP. Per altra banda, l’administració va informar a la part social de l’estat de les auditories sobre seguretat del cos de la Guàrdia Urbana i de l’adopció de nous plans de contingència per fer front als diferents riscos possibles. L’auditoria de seguretat de les diferents comissaries es va posar en marxa després de l’atac per grups antisistema a la seu del cos municipal de Ciutat Vella, a la Rambla, al gener de 2014.

La reivindicació de l’armilla es va iniciar fa dos anys a la mesa de vestuari i seguretat laboral, i es va reactivar amb força després de la decisió del Departament d’Interior de dotar als mossos amb armilles interiors de dotació, i arran dels lamentables successos dels darrers mesos.

+ 9 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *