+0 - 0  by /0 comments

Barcelona oferirà 170 places de Guàrdia Urbana durant l’any 2017

Barcelona oferirà 170 places de Guàrdia Urbana durant l’any que ara comença per cobrir les vacants que es produeixin al cos. 50 d’aquests llocs de treball seran per a membres d’altres cossos policials. El fet que els agents d’altres cossos ja tinguin formació policial permet el consistori que aquests nous efectius puguin estar operatius a mitjan 2017, després d’una formació específica més breu que la que s’exigeix en la convocatòria regular. Les altres 120 places s’oferiran a través d’un concurs oposició que es convocarà el primer semestre del 2017. Els nous agents que en sortiran s’incorporaran a la plantilla a mitjan 2018, després del curs de 9 mesos a l’Escola de Policia de Catalunya.

Des de l’Ajuntament s’indica que la legislació espanyola actual permet cobrir el 100% de les vacants, però no ampliar plantilla. Una ampliació només es podria fer, segons indica el consistori, amortitzant altres llocs de treball de l’Ajuntament a una ràtio de quatre llocs amortitzats per cada plaça addicional a la Guàrdia Urbana. Pel que fa a la convocatòria interadministrativa, des de l’Ajuntament s’assenyala que és un procediment que han fet altres policies locals, la mateixa Guàrdia Urbana de Barcelona en el passat o també el cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta convocatòria específica el nivell de coneixement de català que s’exigeix és el nivell B si s’opta a les categories de guàrdia a sotsinspector i el nivell C si s’opta a les places d’inspector cap amunt. Fonts municipals indiquen que aquesta exigència és la que preveu l’article 16 de la legislació catalana aplicable, el Decret 233\/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Finalment, pel que fa a l’accés de dones al cos de la Guàrdia Urbana, tal com va explicar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al ple del novembre, fruit del Pla d’Igualtat de Recursos Humans i del Pla Director de la Guàrdia Urbana es treballarà per assolir un increment “substancial” de dones candidates.També es reactivarà la Comissió per a la Igualtat de la Dona a la Guàrdia Urbana i s’avançarà cap a la institució de jurats paritaris en els processos de selecció dels propers anys. A més es diagnosticaran les problemàtiques associades als processos d’accés al cos i promoció interna a les escales intermèdies, executiva i superior, per afavorir una presència més gran de les dones en el cos.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *