+1 - 1  by /0 comments

Arenys de Mar incorpora la pistola Taser al seu armament

La Policia Local d’Arenys de Mar comença a patrullar a partir d’avui amb la pistola elèctrica Taser, l’única de la comarca que disposa d’una videocàmera integrada amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat i diligència en el seu ús. El cos policial disposa d’una única unitat que només equiparà el cap de servei de cada torn com a complement a l’equipament habitual dels agents.

És per això que s’ha confeccionat un  protocol sobre l’ús excepcional d’aquest tipus de defensa, basant-se en els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat que dicta la normativa vigent i establint, com a norma, que la utilització haurà de tenir sempre la finalitat de dissuadir l’agressor perquè deposi l’actitud bel·ligerant i de violència física envers els agents o terceres persones, evitant, si fos possible, la utilització d’altres mitjans més lesius.

La defensa elèctrica no substitueix, en cap cas, a l’arma reglamentaria de foc. Es tracta d’un sistema homologat d’impulsos elèctrics de baixa energia que serveix per controlar els músculs motors de l’agressor, i està equipada amb una memòria interna i un sistema d’enregistrament d’àudio i vídeo, capaç de guardar diferents dades de tots els usos, de manera que garanteix els drets i la seguretat tant de la ciutadania com dels agents.

La utilització de la defensa elèctrica només serà justificada en aquells casos de violència extrema i amb la finalitat de dissuadir als agressors perquè deposin la seva actitud mitjançant avisos verbals abans de la seva utilització, amb la finalitat de repel·lir i impedir aquelles agressions imminents contra els agents i terceres persones.

+ 1 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *