+0 - 0  by /1 comment

Ajuntament de Barcelona encarrega a B:SM la gestió dels agents cívics

Tal i com avançava El País en l’edició de diumenge, l’Ajuntament de Barcelona prepara un nou cos uniformat perquè comencin a treballar a partir de l’abril: els agents cívics.

Tot i que el rotatiu deia que no havia transcendit informació detallada sobre l’ingrés o procediment de selecció, segons fonts sindicals la Direcció de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) va confirmar a la part social que l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a B:SM la gestió d´aquest servei, tractant-se essencialment de tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat, sense que els agents tinguin capacitat punitiva.

En un principi aquest encàrrec a B:SM es per un període de 3 anys ampliables, i es preveu que depengui de  la Divisió d´Aparcaments ( on esta englobada AREA – vigilants de zona blava, verda i càrrega i descàrrega) amb autonomia pròpia.  B:SM ha designat responsable del servei a el Sr. Ricard Barrera, -cap àrea nous projectes de l’empresa municipal- i l´equip inicialment estarà format per 2 encarregats i 21 agents cívics, el desplegament dels quals està previst per l’1 d’abril d’aquest any.

Per la cobertura d´aquestes 21 places d´Agent Cívic la Direcció de l´Empresa ha comunicat als sindicats que properament publicarà una convocatòria interna, restringida a vigilants en actiu de zona verda, blava i descàrregues. Respecte a la forma de selecció l’empresa municipal ja que considera d´un principi a tot el personal apte, es realitzaria un sorteig en el cas que es  sobrepassin els llocs sol·licitats.

bsm-scutum

Agents AREA B:SM

 

S’ha previst un  període de proves previst de  2 mesos, i en el cas de no superar-se  es tornaria al lloc d’origen a vigilància d’estacionaments. Els agents cívics treballaran en horaris intensius matí i tarda, rotatius anualment, amb un dissabte laboral de cada 3 i un diumenge o festiu de cada  5, vinculats a temporades d´hivern i d´estiu.

Respecte a la formació que rebrà aquest personal, aquesta es gestionarà per B:SM i també per la Guàrdia Urbana de Barcelona, i inclourà: Gestió conflictes, interculturalitat, formació pròpia especifica, mediació, visió general de la ciutat, competències dels diferents cossos de seguretat ciutadana, ordenances municipals (civisme, animals, i circulació) i diagnòstic i resolució de problemàtiques concretes.

El centre Base serà l´Estació del Nord i des de allà s’assignaran els serveis que en un principi es duran a terme de forma individual i els desplaçaments es faran en transport públic encara que s´han d´estudiar altres que podrien incloure el Bicing o moto.

Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans i visitants en l’ús dels seus drets i deures respecte a les normes d’urbanitat vigents. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atenen els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participen en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, han de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, però en cap cas, tenen capacitat sancionadora.

Està previst que els agents cívics vesteixin  de color taronja i que portin una placa identificativa semblant a la del AREA però enlloc de la llegenda de Servei Auxiliar de Guàrdia Urbana, la llegenda serà  AGENT CIVIC i un Número d´identificació.

L’eina de treball serà un smartphone amb una nova aplicació mitjançant  la qual recolliran les dades necessàries de les actuacions que portin a terme i els registres d´activitat pertinents.

+ 0 - 0

1 comment

  1. Albert

    Bon dia.

    Entenc llavors que qui estem a l’atur i no pertanyem a BSM no podrem optar a una d’aquestes places? Jo vaig llegir fa pocs dies que aquestes places d’agent cívic eren prioritàries per a gent inscrita com a demandant de treball…

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *