+0 - 0  by /0 comments

Projecte de la normativa d’ús càmeres subjectives per la policia de Nova York

En les properes setmanes la policia de Nova York iniciarà una prova pilot consistent en dotar un miller d’agents amb càmeres subjectives durant un any. L’objectiu del programa és determinar si la dotació d’aquest mitjà facilita la prestació d’un millor servei i a l’hora redueix la possible conflictivitat en interaccions entre policies i ciutadans.

Com a pas previ a la implantació de les càmeres s’ha iniciat un procés participatiu per tal que ciutadans, associacions i sindicats puguin fer aportacions a la normativa que en regularà el seu ús.

La política proposada per la policia de Nova York inclou la gravació, la notificació, la desactivació, tractament posterior de les imatges i custòdia, així com el dret d’accés a les imatges.

D’acord amb la política plantejada, els agents estaran obligats a gravar en situacions que es faci qualsevol ús de força, en detencions i escorcolls d’efectes, en identificacions a via pública, atenent trucades de crims flagrants, en patrulles per edificis habitatge públic, en serveis de custòdia o trasllat de detinguts i en serveis amb persones que presentin algun desordre emocional i/o de salut mental.

Els agents tindran la opció de gravar sempre que ho creguin convenient. Estarà prohibit gravar activitats internes com el briefing o reunions policials, serveis sensibles com converses amb confidents o entrevista amb víctima d’una violació, a l’interior de sales de vistes o centres sanitaris, i finalment en manifestacions.

Pel que fa la notificació, sempre que sigui possible o convenient, sense ser obligatori, s’informarà als ciutadans que s’està gravant la intervenció. En cap cas s’accedirà a parar les gravacions cas que el ciutadà així ho sol·liciti. La gravació només s’aturarà un cop hagi finalitzat la intervenció.

Respecte la custòdia, es preveu que com a mínim sigui de 6 mesos, a excepció dels casos següents:

  • Ús de la força: 3 anys
  • Incident conflictiu: 18 mesos
  • Vídeo relacionat amb queixa gestionada per Afers Interns: 18 mesos
  • Detenció: fins que es tanqui el cas
  • Amb relació a una investigació: fins que es tanqui el cas
  • Prova d’un delicte: 5 anys
  • Prova d’una falta: 3 anys
  • Criteri general: 6 mesos

En relació al dret d’accés, es preveu que la ciutadania pugui accedir als vídeos que els afectin personalment, sempre que ho permeti la legislació vigent. L’accés es permetrà sempre que es vulgui presentar una queixa sobre una actuació. Si el contingut de les imatges recull fets delictius, les gravacions estaran a disposició de fiscalia i dels jutjats. Els agents sempre tindran accés a les imatges gravades, sense possibilitat d’edició ni manipulació.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *