+1 - 0  by /0 comments

La policia de Barcelona disposa d’un programa propi d’atenció a guàrdies urbans amb trastorns i problemes d’addiccions

El PAIGUM (Pla d’Atenció Integral al Guàrdia Urbà Malalt) és un programa assistencial que va crear l’Ajuntament de Barcelona l’any 2002 per als agents de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l’IMAS i la seva branca d’atenció psicològica, l’IAPS (Institut d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i Toxicomanies). 

El Pla Integral d’Atenció al Guàrdia Urbà Malalt (PAIGUM) es va enfocar en el seu inici d’una manera molt àmplia al tractament de malalties psicològiques que poden afectar l’activitat professional de l’agent. Amb aquest programa es plantejava l’objectiu principal de tractar els policies municipals tant en malalties ja avançades com en els seus primers símptomes, per tal d’evitar un desenvolupament de l’afectació psicològica i sobretot per posar a l’abast dels membres del Cos una alternativa d’atenció amb professionals qualificats i amb un alt nivell de discreció per a les qüestions d’afectació psicològica.

La major part de patologies tractades a membres de la Guàrdia Urbana a través del PAIGUM han estat trastorns adaptatius per diversos motius, com per exemple problemes reactius davant d’un conflicte o una situació d’estrès extern que afecta la persona. Aquests casos han representat un 40% dels tractats. D’altra banda, un 20% de les intervencions de l’equip mèdic del PAIGUM han estat casos de persones amb depressions, i només prop d’un 9% del total han treballat sobre altres circumstàncies com l’alcoholisme i altres addicions. De fet, aquest no és un programa enfocat a resoldre problemes addictius sinó que més aviat se centra en tractar problemes ambientals. Per això, la majoria de pacients tractats perllonguen el seu tractament en el temps un cop reincorporats al seu lloc de feina o readaptats a un altre. Pràcticament la meitat dels casos fan un tractament continuat i s’estableix un seguiment.

Segons el doctor Juan Ignacio Paso, que dirigeix el Pla Integral d’Atenció al Guàrdia Urbà Malalt, aquestes addiccions i trastorns s’expliquen sovint per les situacions molt dures a les quals s’han d’enfrontar els agents, com és el cas d’accidents de trànsit brutals o episodis de perill que poden afectar la seva salut mental, així com esdeveniments traumàtics en la vida personal.

Per refer-se d’aquests trastorns o addiccions, els pacients tenen el suport d’un equip de metges del Servei de Psiquiatria de l’Hospital del Mar de Barcelona. A més, els agents que participen en el programa ho fan de forma voluntària i el seu tractament queda en la més absoluta confidencialitat. El programa que va impulsar fa cinc anys el doctor Juan Ignacio Paso es va inspirar en un projecte similar impulsat pel Col·legi de Metges de Barcelona.

Fins l’any 2007, 203 agents van ser atesos

Un total de 203 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han rebut tractament psiquiàtric i suport psicològic des que, fa cinc anys, es va posar en marxa un pla d’ajuda als agents davant de trastorns que els poden afectar per culpa de la seva activitat. En catorze dels casos els agents tractats tenien addicció a l’alcohol. El programa també ha atès casos d’addicció a les drogues, i trastorns com insomni, ansietat o depressió. Els agents que reben tractament en aquest programa ho fan a títol voluntari, i la confidencialitat és total. Fa un any que els bombers disposen també d’un pla d’atenció similar.

Dels urbans tractats, 29 han acabat amb incapacitat permanent, mentre que 88 s’han recuperat totalment de les afeccions i han tornat a la feina. En sis casos s’han modificat les condicions laborals, amb un canvi d’horari o de destí, i 29 fan treballs d’oficina. D’altra banda, tretze van abandonar el tractament i sis van agafar una excedència.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *