+2 - 1  by /0 comments

Els sindicats demanen al Congrés que es mantingui el paper dels Agents Rurals en tasques de policia judicial

   Campanya petició STOP Ley de Montes

 

Els sindicats CCOO i UGT demanaran a partir d’aquest dimarts als grups parlamentaris, que defensin el paper i la “eficàcia” dels agents forestals en la defensa de la muntanya i en l’a investigació dels delictes com els incendis, en el projecte de Llei de Muntanyes, que es troba en tramitació parlamentària.

En un comunicat conjunt, els sindicats consideren que el projecte de reforma de la Llei és “innecessària” i “perillosa” perquè relega i subestima el paper dels agents forestals i perquè afavoreix “certs interessos sectorials i empresarials” que poden posar en perill l’aprofitament de les muntanyes veïnals per la irrupció de societats mercantils per a l’explotació dels recursos forestals.

Segons la seva opinió, la proposta presentada pel Govern subordina el paper dels agents forestals als cossos i forces de seguretat de l’Estat en la investigació d’un possible delicte ambiental, on hauran d’actuar “de manera auxiliar” amb aquests i impedint elaborar els atestats.

En concret, el text introdueix en l’article 58 que en les seves actuacions de policia judicial genèrica, que tenen reconeguda per la legislació, es limitaran a efectuar les primeres diligències de prevenció, però no podran realitzar atestats, que seran elaborats per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Per als sindicats, això suposa una minva de la seva capacitat i un enorme perjudici a la protecció dels recursos naturals i l’aclariment i persecució dels delictes ecològics.

Això també és contrari a l’eficiència i optimització dels recursos de les administracions públiques, entre d’altres qüestions, ja que es tracta d’un col·lectiu perfectament preparat i capacitat que ve exercint aquestes tasques amb absoluta eficiència i eficàcia.

La seva proposta d’esmenes defensaran l’eficàcia dels agents forestals i criticaran que molts dels canvis plantats estan pensats “per afavorir a certs interessos sectorials i empresarials i poden posar en perill, per exemple, l’aprofitament tradicional de muntanyes veïnals per la irrupció de societats mercantils per a l’explotació dels recursos forestals “.

Així mateix, estimen que la simplificació de la classificació de les muntanyes així com l’eliminació de l’obligatorietat de comptar amb plans de gestió en les muntanyes no catalogades poden representar una “minva de les garanties d’una explotació forestal dels recursos adequada i planificada correctament” .

Gestió i explotació

D’altra banda, qüestionen altres canvis proposats com els de les Muntanyes de Socis o la creació de societats Forestals, que poden permetre posar en explotació milers d’hectàrees forestals que actualment no s’exploten i amb això, contribuir a la fixació i creació de ocupació en zones rurals i petits municipis, no s’aborda en profunditat la planificació, la gestió i el desenvolupament rural de les zones forestals.

Finalment, respecte a la inclusió d’alguns aspectes relacionats amb la caça, per a CCOO i UGT “no té sentit” en una llei forestal regular aspectes cinegètics que són de competència autonòmica.

+ 2 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *