+1 - 0  by /0 comments

Sol·licitada la compareixença de Sixte Cambra per aclarir el conveni signat amb Guàrdia Civil per la vigilància de la làmina d’aigua interior del Port

El sindicat CCOO exigeix a l’autoritat portuària de Barcelona que permeti a la policia portuària realitzar les funcions de salvament marítim per a les quals està plenament capacitada i legalitzada

Les funcions del Servei Marítim abarquen, des del control mediambiental de les aigües,  i abocaments tòxics, fins a tasques de salvament i rescat de persones que cauen a les aigües o, simplement, combatre la presència de pescadors furtius que aprofiten la bondat de les aigües portuàries per pescar i comercialitzar productes de la pesca sense cap tipus de control sanitari de les autoritats. Aquests serveis ja els realitza la policia portuària en diverses comunitats autònomes i, fins i tot, a Catalunya, al port de Tarragona.

El sindicat CCOO s’ha reunit amb la direcció de l’autoritat portuària de Barcelona (APB) en nombroses ocasions per exigir-li el compliment de l’article 297 (títol III) de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, pel qual sol·licitem que es doti la policia portuària d’un servei marítim.

Com a resposta a aquestes sol·licituds, el 4 de novembre del 2013, el president de l’APB, Sixte Cambra, va remetre un escrit de resposta en el qual assegurava que aquest servei s’està prestant a través d’un conveni existent amb la guàrdia civil del mar i a més apuntava que “a causa de la voluntat de racionalitzar les despeses públiques en els serveis que presta tota l’Administració, no sembla ni convenient ni coherent la posada en funcionament d’aquest servei, ja que solament faria duplicar els esforços, quan aquesta necessitat ja està coberta.”

Aquest conveni no s’ha publicat mai en el BOE. En l’últim Consell d’Administració, celebrat el 28 de maig, es va presentar un escrit que argumenta que el passat 14 maig, el mateix Sixte Cambra va subscriure una declaració d’intencions amb la guàrdia civil en la qual el president li ofereix a aquest cos posar a la seva disposició infraestructures i serveis tècnics per un valor de 3.856.222,94 euros (exempts d’IVA). A més, l’APB abonaria també les despeses de subministraments (electricitat, aigua, telèfon i evacuació de residus) a canvi que aquests es facin càrrec del Servei Marítim a la zona d’aigua del port de Barcelona. De tot això es desprèn que la direcció de l’APB, a més de mentir, fa anys que està incomplint la Llei de ports de l’Estat quant a la seguretat marítima, perquè actualment no hi ha servei marítim específic per a aquest propòsit.

Respecte a la retallada de despeses, es veu que prefereixen malgastar recursos que dotar la policia portuària d’una embarcació de la qual l’APB ja disposa i que només suposaria una inversió d’uns 3.000 euros per posar-la en funcionament amb aquest propòsit, perquè ja hi ha agents amb la formació adequada per tripular aquest tipus d’embarcació i gestionar totes les denúncies i tràmits pertinents.

Des del Sindicat CCOO critiquen que les úniques retallades se centralitzin en els treballadors i treballadores, als quals han abaixat el sou i privat de nombrosos beneficis socials dels quals gaudien i molt menys quan els beneficis nets de l’autoritat portuària de Barcelona el 2013 van ser, aproximadament, de 67 milions d’euros.

+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *