+2 - 0  by /0 comments

Els treballadors del Port exigeixen trencar el conveni amb l’Ajuntament i reforçar el cos de guardamolls

El Comitè d’Empresa de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha fet públic avui un dur comunicat en el que exigeix la denúncia i extinció del conveni de col·laboració en matèria de Seguretat Ciutadana entre el Port i l’Ajuntament de Barcelona, al·legant els greus incompliments de les darreres setmanes, a l’hora que exigeix es depurin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

El comunicat arriba després de la polèmica oberta entre la nova direcció de la Guàrdia Urbana de Barcelona i les autoritats del Port, a l’ordenar els primers que cap agent de la policia local barcelonina entri al port sense autorització expressa del Cap de la policia municipal. Fins abans del canvi polític a l’ajuntament, la policia de Barcelona actuava al port en suport de la policia portuària, havent aconseguit mantenir baixa la pressió de la venda ambulant i assumint un paper protagonista en la lluita contra els delictes de Propietat Industrial i Intel·lectual a la ciutat.

Ençà del canvi polític al consistori, i a l’increment exponencial de venedors desplaçats fins a Barcelona amb l’efecte crida derivat de situar la venda ambulant sota el focus social i no policial, les autoritats portuàries s’han vist superades per l’ocupació total del litoral per part dels venedors. L’efecte crida és degut a que els venedors saben de les limitacions de recursos del cos de guardamolls i al considerar el port com si d’una zona franca es tractés, sabent que amb les noves directrius la Guàrdia Urbana no entrarà al port.

Sense defugir de les noves funcions que es puguin derivar d’aquest escenari, els membres del cos de gaurdamolls demanen es formin als agents en les tasques necessàries i se’ls doti amb els mitjans que calgui, especialment pel que fa a un increment de recursos humans.

Posicions contraposades

L’Ajuntament de Barcelona reconeix que des de finals de l’estiu les coses han canviat, però neguen que estiguin incomplint cap conveni. “Només que exigim que es compleixi en els seus justos termes, com és que s’intervingui no a requeriment, sinó en serveis planificats”, afirma una font municipal. “Les zones litorals tenen unes característiques molt especials”, insisteixen aquestes fonts.

A la prefectura de la Guàrdia Urbana es parla d’un suposat episodi de deslleialtat quan a l’agost precisament, la Portuària els va demanar ajuda al Palau de Mar per un problema d’ordre públic amb venedors ambulants i en arribar les patrulles de la policia local van descobrir que els guardamolls havien marxat.

Mentrestant la realitat és que avui la venda ambulant de productes falsificats està fora de control a la ciutat de Barcelona.

+ 2 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *