+4 - 1  by /3 comments

Les propostes electorals en Seguretat Pública pel 27S

 

La futura Llei de policia de Catalunya establirà un nou marc de competències. La Policia de Catalunya assumirà noves funcions com ara: delinqüència organitzada, terrorisme i narcotràfic, control de fronteres, registre d’identitat, control d’armes i explosius, serveis d’intel·ligència, ciberseguretat i cooperació policial internacionals.

Junts pel sí

L’escassa eficàcia de les polítiques del Departament d’Interior ha augmentat la sensació d’indefensió entre la ciutadania de Catalunya. Impulsarem la racionalització de l’estructura de Seguretat a Catalunya, distingint amb claredat les competències dels cossos nacionals i del cos autonòmic.

Ciutadans

Constituirem una comissió de treball per avaluar l’estat actual del servei de seguretat pública en l’àmbit del servei bàsic de policia, amb l’objectiu d’unificar els diferents cossos de policia de Catalunya. En aquest sentit s’impulsarà la Llei del Sistema de Policia de Catalunya.

Catalunya sí que es pot

Reforçarem els valors de convivència a l’espai públic i serem bel·ligerants contra actituds xenòfobes. Potenciarem els alcaldes i les alcaldesses i les juntes locals per afavorir la proximitat i una seguretat basada en la prevenció. Crearem consells de participació per canalitzar la participació ciutadana en matèria de seguretat.

PSC

Promourem una nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya, amb l’objectiu de crear la Policia de Catalunya i per tal de redefinir les competències i millorarem la coordinació de les policies locals amb el cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb la realitat del moment actual. Treballarem per aconseguir el traspàs complert de totes les competències pendents, al cos de Mossos d’Esquadra.

Unió

La CUP – Crida Constituent considera bàsic passar d’un model de Mossos d’Esquadra centralista i militarista a un model real de policia comunitària i democràtica. Apostem per una reformulació integral de la policia i un control efectiu de manera que la seva actuació pugui ser auditada en pla d’igualtat davant dels Tribunals de Justícia. En el marc d’un procés constituent i de ruptura amb l’Estat espanyol, treballarà per a l’expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional del territori de la CAC.

CUP

Si quieres más seguridad para vivir en paz y libertad, contarás con más agentes policiales. Nos enfrentaremos con firmeza a la okupación, el vandalismo y el incivismo. No habrá zonas rurales o urbanas descontroladas para la policía. Si trabajas en un cuerpo policial, defenderemos tu prestigio frente a aquellos que te criminalizan. Te daremos las herramientas y el equipamiento necesarios para enfrentarte a los violentos.

PP
+ 4 - 1

3 comments

 1. Marc

  Es parla molt, des de fa molt temps, de la unificació dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals, donant pas al concepte “Policia de Catalunya”, en el benentès d’un cos policial integral per al país. Personalment, no ho trobo acertat.

  Les corporacions locals, amb o sense Estat Propi, han de continuar disposant de cossos policials locals que puguin gestionar la policia comunitària i de proximitat, diferenciant-se així de l’ordre públic, que acostuma a tenir una cara menys amable envers el ciutadà. A més, s’ha de respectar i donar continuitat al nom dels Mossos d’Esquadra, per les raons històriques i democràtiques pròpies del país.

  El més ideal (en cas d’independència) seria transformar els Mossos en una gendarmeria, que seria la policia nacional de Catalunya, i mantenir les policies locals. Ambdós cossos haurien d’assumir més competències, els primers agafant totes aquelles que actualment gestiona CNP i GC, i els darrers amb temes de policia judicial o medi ambient, entre d’altres. Aquest model funciona actualment al Canadà, la segona democràcia del món, on hi ha una gendarmería per a tot el país (RCMP) i cossos regionals/locals per aquells territoris que ho determinin oportú.

 2. Francesc

  Estic d’acord amb Marc, tot i que m’agradaria remarcar que cal fer una clara diferenciació de les funcions de dos cossos policials uniformats al mateix territori, ni els ciutadans ni els propis policies de vegades, tenen clares les competències.

  S’ha de millorar la coordinació, la cooperació i la relació entre els dos cossos, sota el criteri d’igualtat. Deixant clares les funcions de cada cos i potenciar les policies locals com a Policia de Proximitat.

 3. Juan

  Estoy deacuerdo con Marc y discrepo de Francesc ; tienen que haber dos cuerpos o más por muchos motivos ; como por ejemplo la seguridad personal de los agentes y la eficacia de los servicios ; si vives en la misma población o trabajas para una administración tan cercana a la población como el ayuntamiento , sobretodo pequeños ; tus actuaciones quedan muy afectadas y en caso de una sola polícia puede ser que se queden sin competencias por no hablar de sueldos y condiciones laborables. En cuanto a competencias estas son claras y vienen recogidas en varias leyes.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *