+0 - 0  by /0 comments

Deu anys dels Mossos a Barcelona

El balanç és clarament positiu, però això no exclou que hi hagi hagut situacions controvertides

Albert Batlle

El diumenge dia 1 de novembre va fer 10 anys del desplegament de la Policia de la Generalitat – Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona.

De les fites lligades a la construcció d’un nou model de policia al nostre país, aquesta és sens dubte una de les més significatives. Efectivament, es tractava de mostrar amb claredat que el cos de Mossos d’Esquadra passava definitivament a constituir la policia integral del país amb competències en pràcticament tots els àmbits de la seguretat pública.

Quedaven lluny els passos fets al llarg dels anys vuitanta del segle passat en què es van assumir les primeres competències, i l’impuls que va suposar els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del 1994. El desplegament a la ciutat de Barcelona va comportar un pas de gegant de la nostra policia que culminaria el 2008 amb el final del desplegament territorial.

Al llarg d’aquests darrers 10 anys els barcelonins han comprovat el grau de professionalitat i de dedicació dels agents del cos, que vetllen per la nostra seguretat. Protecció que converteix la capital de Catalunya en una de les ciutats més segures del nostre entorn, amb ple respecte, a més, per les normes d’un Estat democràtic i social de dret, i amb plena i lleial col·laboració amb altres cossos i forces policials i en primer lloc amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Amb el desplegament no es tractava només de canviar de policia sinó sobretot d’oferir un millor servei i més d’acord amb les necessitats de les institucions i la ciutadania. Aquesta ha estat precisament la gran aportació del cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona.

Aquest nou enfocament parteix de la convicció que el servei públic de seguretat és una de les baules essencials de les polítiques socials, com a element bà- sic de protecció de la majoria i singularment dels sectors més vulnerables de la societat. Un model en què la policia és un instrument que coopera i es coordina amb la resta d’operadors que vetllen pel benestar de les persones.

Els Mossos d’Esquadra han esdevingut la policia integral a Catalunya i ho han aconseguit sent una policia de proximitat, accessible als seus ciutadans i capaç de copsar les seves necessitats. La prevenció, la mediació policial i la relació amb la comunitat han estat alguns dels elements més innovadors de l’acció de la nostra policia, reconeguts àmpliament pels sectors amb els quals la policia ha d’interaccionar per evitar l’eclosió o l’enquistament de conflictes.

I junt amb aquests serveis cal assenyalar igualment la recerca d’excel·lència en els àmbits que més tradicionalment s’associen a la funció policial: la seguretat ciutadana, la investigació, els serveis d’informació policial i la intervenció especialitzada, incloent-hi quan calgui el manteniment de l’ordre públic quan es veu alterat per accions incíviques o quan es trenquen les normes de què ens hem dotat per ordenar la convivència pacífica.

Per descomptat, l’acció del cos de Mossos d’Esquadra ha estat sotmesa a l’escrutini de l’opinió pública, absolutament imprescindible en una societat democràtica i consubstancial a qualsevol servei públic, i més el que es du a terme per exercir les delicades responsabilitats que la societat encomana a una força policial. Aquest escrutini és un element d’estímul per una millora del servei que es presta.

El balanç d’aquests deu anys ha estat clarament positiu, però això no exclou que hi hagi hagut situacions controvertides. En el tractament d’aquestes controvèrsies hem pogut veure la qualitat de la nostra policia: una policia disposada a demanar disculpes i a esmenar i aprendre dels seus errors. Per això l’auditoria permanent de les nostres actuacions ens permet millorar el servei que tenim encomanat.

Avui, deu anys després d’aquell novembre del 2005 podem dir, i els estudis d’opinió ho referenden, que la nostra policia a més de respectada és estimada per la nostra ciutadania.

I per sobre de tot la commemoració ha de servir per renovar un cop més el compromís del cos de Mossos d’Esquadra amb la ciutadania de la ciutat i del país als quals presta servei.

Albert Batlle i Bastardas, Director General de la Policia

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *