+0 - 0  by /0 comments

Ara toca ajustar 36.500 m€ (i els és més fàcil reduir sous que reformar l’administració)

Amb la primera retallada de 18.000 m€ de maig de 2010 es va fer necessari, entre altres, reduir en un 5% els salaris públics – La nova retallada tindrà un cost equivalent a 30 vegades el pressupost del Departament d’Interior per aquest any

Assolir l’objectiu de reducció del dèficit és imprescindible per assegurar la viabilitat financera de l’Estat a curt termini. Els compromisos amb Europa eren assolir un dèficit del 4,4% al 2012, si més no el Govern reconeix que el sobrepassarà de llarg fins al 6%, amb la consegüent necessitat de reduir despesa corrent (salaris i recursos destinats a la prestació de serveis) i augmentar els ingressos (increment IVA, IRPF i creació de noves taxes).

Aquesta “correcció” pressupostària era imperiosa per qualsevol dels candidats que hagués sortit elegit. Tot i això, molt lamentablement, no ha estat objecte de la campanya electoral conèixer en profunditat en quines partides s’aplicarà la retallada per assolir l’astronòmica quantitat de 36.500.000.000 €, equivalent a la construcció de 10 T-1 com la de l’Aeroport del Prat (o desenes de mini Aeroports a l’estil de Lleida o Castelló) o la despesa del Departament d’Interior del 2011 multiplicada per 30.

Un debat polític analitzant com es gasta, especialment fent èmfasi en les duplicitats i triplicitats, fora molt interessant. És més, caldria que es tanquessin tots els diputats al Congrés i no en sortissin fins a arribar a fixar un full de ruta clar per reformar l’Administració Pública a Espanya.

Lamentablement, a diferència dels països del nord Europa -que van reformar les seves administracions fa més d’una dècada sense crisis econòmica pel mig-, aquí s’optarà per la via més fàcil: deixar-ho tot igual i retallar els sous dels professionals de l’Administració Pública. I això que el guanyador de les eleccions va prometre equiparar els salaris de totes les policies. Tot i que no ho va especificar, no cal dubtar en que aquesta equiparació només pot ser a la baixa.

Esperem equivocar-nos, i que la crisis econòmica serveixi d’una vegada per totes per revisar la Llei Orgànica 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, afrontant les reformes i canvis necessaris en el nostre sector i per una distribució més eficient de les competències entre les diferents administracions.

 

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *