+0 - 0  by /0 comments

IncomuNEUCATs

Fa uns dies, responsables de la Direcció General d’Emergències van manifestar que en cas de que es repeteixin nevades com les del Desembre de 2001, no hi haurà tanta descoordinació com hi va haver en el seu moment.

 

D’acord amb la legislació vigent, la direcció d’emergències d’àmbit superior al municipal correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquell 14 de desembre en que tota Catalunya va quedar bloquejada per la neu, la coordinació i direcció van ser impossibles. Durant les diferents apagades, caigudes de la xarxa de telèfon fixe i mòbil i talls de carretera de fins a 24 hores, policies locals, mossos, bombers i sanitaris no es podien comunicar entre ells. Més que res, ja que per a la comunicació inter-operativa s’utilitza el telèfon fix, i durant vàries hores no van funcionar o estaven col.lapsats. I què ha canviat per afirmar que la coordinació seria millor ?

 

Tots aquests aspectes van ser denunciats en un Capteniment al Govern en matèria de Seguretat per Antoni Siurana, l’ aleshores responsable de Governació i Interior del Govern Alternatiu del PSC. En una altra proposició no de llei del 2002 els socialistes denunciaven l’incompliment de l’article 21 de la Llei 16/1991, relatiu a l’establiment d’una xarxa de veu i dades per a la coordinació operativa de policies locals. Un any després dels acords del Tinell, el Centre d’Emergències de la Generalitat de Catalunya encara s’ha de comunicar via telèfon i fax. Per quan la “integració dels sistemes de comunicacions i transmissions dels operadors de seguretat” previstes al Programa del PSC de les darreres eleccions ?

 

    Entrada publicada originàriament a la pàgina webpolicial.org en la data assenyalada.

 

 

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *