+0 - 0  by /0 comments

Descens significatiu de la prostitució a peu de carretera

Els Mossos d’Esquadra han imposat 71 multes per prostitució a peu de carretera en el primer semestre de l’any

El total se sancions tramitades en el període 2012-2014 continuen pendents de cobrament

La modificació de la llei de carreteres que va entrar en vigor el mes de juny del 2012 i que introduïa la possibilitat de sancionar les prostitutes que se situen a peu de carretera i als seus clients continua reduint aquesta activitat. Almenys així ho indica el descens de denúncies imposades des de l’aplicació de la nova llei.

Si el 2013 es van iniciar 407 expedients sancionadors, en el primer semestre de l’any en curs, les sancions s’han reduït fins les 71. Una xifra, tant la del 2013 com la del 2014, que contrasta amb les 1.061 denúncies que es van imposar el primer any d’aplicació de la norma. Això sí, el total de sancions imposades entre el 2012 i el 2014 estan pendents de cobrament.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *