+0 - 1  by /0 comments

Comunicat DGP sobre cartutxeres i armilles del cos de Mossos

En relació amb la informació que avui publica un mitjà de comunicació referent a la caducitat de les cartutxeres que utilitzen els Mossos d’Esquadra, la Direcció general de la Policia vol precisar:
– A diferència d’altres elements de dotació policial, les cartutxeres no tenen una data de caducitat tal i com s’explica en aquesta informació ja que en cap cas a les fundes de les pistoles ho especifica.

– El fabricant mai no ha comunicat al cos de Mossos d’Esquadra que existeixi cap recomanació referent a la caducitat d’aquestes.

– Les fundes s’han anat substituint a mesura que no s’han considerat operatives o que han patit algun desperfecte arran del seu ús.

– En el darrer mes, s’han registrat dos casos de trencament de cartutxeres en el marc d’una actuació policial. En els dos fets, s’està analitzant les causes que haurien provocat el seu trencament tenint en compte que les dues cartutxeres corresponien a models diferents, adquirits en diferents anys i elaborades amb material diferent.

– El darrer concurs obert pluriennal 2015-16 que afecta a l’adquisició de noves cartutxeres inclou 3.050 fundes de pistola, que es lliuraran en dues fases. La primera abans del 15 d’abril i la segona abans del 15 de juliol. Aquest mes d’abril es rebran 2.050 unitats i la resta al juliol. Aquestes cartutxeres noves aniran substituint les que es vagin deteriorant com a conseqüència del seu ús.

D’altra banda, està previst que el lliurement d’armilles a tots els membres del cos acabi el darrer trimestre d’aquest 2016. El fons de contingència aprovat per la Generalitat ha permès avançar les que estaven previstes pel 2017, de manera que abans que finalitzi l’any s’haurà fet entrega de les 17.000 armilles. Els terminis ja no es poden escurçar més per un tema de contractació, execució i confecció.

+ 0 - 1

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *