+3 - 0  by /1 comment

Una sentència del TSJC reconeix a un Mosso la possibilitat de desenvolupar una altra activitat laboral o professional al marge del CME

El SAP guanya una sentència història que equipara el règim d’incompatibilitat dels mossos amb la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat

A instàncies del servei jurídic del Sindicat Autònom de Policia (SAP), la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència estimant el recurs d’apel·lació interposat per un mosso d’esquadra, en el sentit de reconèixer que el règim d’incompatibilitats dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra (la possibilitat de desenvolupar una altra activitat laboral o professional al marge de la seva tasca en la seguretat pública) és la mateixa que la resta de membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat (guàrdies civils i policies nacionals).

Amb aquesta sentència -que permet en aquest cas concret que el funcionari del CME pugui exercir professionalment l’advocacia i, per tant, col·legiar-se amb determinades limitacions- s’acaba amb el greuge comparatiu que pateixen els mossos respecte a la resta de policies del nostre entorn.

La sentència reconeix, concretament, que s’ha d’aplicar la jurisprudència existent del Tribunal Suprem als mossos en igualtat de condicions que a la resta de cossos, establint que serà determinant per concedir la compatibilitat per l’exercici d’una determinada activitat professional l’examen comparatiu del lloc de treball que ocupa el policia, i atendre al cas concret per veure si afecta l’exercici de la seva tasca.

En aquest sentit cal dir que fins i tot els membres de la Guàrdia Civil (que tenen un règim estatutari força més rígid que els mossos, donat el seu caràcter de cos militar) tenien reconegut l’exercici de l’advocacia, fins i tot en temes penals, sempre i quan no afecti assumptes de la seva competència directa.

Aquesta sentència recull la línea doctrinal dels tribunals administratius, que reiteradament han donat la raó al servei jurídic del SAP, rebaixant les desproporcionades sancions aplicades pel Departament d’Interior als agents expedientats per temes d’incompatibilitats, i obre la possibilitat de desenvolupar activitats professionals i laborals, fins i tot col·legiades, per al col·lectiu policial dels Mossos d’Esquadra.

El SAP ha signat recentment un acord de modificació de les condicions laborals del CME (desprès d’un referèndum en què es va aprovar per un 68,81% dels vots) que comportava el compromís de modificar i flexibilitzar el Règim d’Incompatibilitats actualment aplicat als mossos. El contingut d’aquesta sentència reforça el nostre posicionament sindical i exigirem a l’Administració l’inici immediat de les negociacions per modificar el marc de les incompatibilitats professionals del col·lectiu.

1 comment

  1. G01

    El año pasado consiguió lo mismo un agente de GU de Barcelona.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *