+0 - 0  by /0 comments

Agressió sexual en àmbit de la feina amb resultat de danys psicològics permanents és també accident laboral

STSJ Aragón nº 15/2020 Social 20/01/2020

Els trastorns psicològics derivats d’una agressió sexual que va ocórrer en el treball són accident laboral, per tant hi ha un vincle directe entre el centre i l’episodi que va originar les baixes mèdiques per ansietat i depressió. A més, es té en compte que la treballadora pateix una deficiència psicològica rellevant, el que es tradueix en una fragilitat mental molt superior a la dels que no es troben en les mateixes circumstàncies.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *