+1 - 0  by /1 comment

El Govern dota la Policia Nacional d’una Llei de Personal

 

Segons el Govern, la llei millora les condicions de treball i de vida dels policies nacionals, que disposaran de més drets i estaran més protegits i a l’hora Espanya comptarà amb una Policia més professional, més ben formada, més propera i més oberta a la societat – El cos passarà a denominar-se “Policía Nacional”

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei Orgànica de Personal de la Policia Nacional que pretén unificar i actualitzar el règim estatutari existent en una única norma i adaptar-lo, a més, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, segons ha avançat la vicepresidenta del Govern , Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacat que el Cos Nacional de Policia passarà a dir-se Policia Nacional. A més, ha indicat que la futura llei revesteix “caràcter històric” ja que dota a la Policia Nacional d’una Llei de Personal després de gairebé 30 anys d’existència.

La norma estableix els drets i deures dels policies nacionals, millora la seva protecció jurídica i social, i permetrà que els ciutadans disposin “d’una policia, si és possible, encara més professional, més ben formada, més propera i més oberta a la societat”, segons ha apuntat el ministre.

En aquest punt, el titular d’Interior ha recordat que Espanya està al capdavant dels països més segurs de la Unió Europea gràcies al civisme dels ciutadans i a la professionalitat dels cossos de seguretat. També ha apuntat que les enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) posen de manifest que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil figuren entre les institucions més valorades pels espanyols.

Altres novetats

El Projecte de Llei estableix un catàleg de drets individuals i col·lectius, entre els quals el ministre ha citat la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com la igualtat efectiva de tracte i oportunitats entre homes i dones. També ha ressaltat el dret a adequar les funcions dels policies nacionals a les seves condicions físiques i psíquiques.

La norma ofereix dues garanties fonamentals a la dona policia víctima de violència de gènere: l’excedència o la possibilitat d’accedir a un lloc de treball de característiques anàlogues al seu en un altre lloc, sense que necessàriament hi hagi una vacant de cobertura necessària .

D’altra banda, el text reforça la protecció dels policies nacionals en incorporar la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera per cobrir les indemnitzacions i fiances derivades de l’exercici de les seves funcions.

En matèria de protecció social, el ministre també ha informat que l’administració està obligada a concertar una assegurança d’accidents -des 1973 era graciable- per als supòsits de mort o incapacitat permanent total o parcial esdevinguts als policies nacionals en ocasió d’un acte de servei.

La futura llei recull que la modalitat d’ingrés seguirà sent l’oposició lliure, però eleva el nivell de les titulacions exigides per al mateix. En aquest sentit, el ministre ha explicat que s’exigirà el títol de batxiller per accedir a l’escala bàsica, així com el d’un títol universitari de grau per a l’Escala Executiva. També eleva el nivell requerit per a la promoció interna, tot i que s’estableix un termini transitori de cinc anys. El ministre ha aclarit que “aquestes titulacions són per a l’ingrés, per tant, per als pròxims policies”.

Jorge Fernández Díaz ha ressaltat que la norma preveu la possibilitat que els funcionaris de carrera dels cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals ingressin a la Policia Nacional.

+ 1 - 0

1 comment

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *