+7 - 1  by /0 comments

Ada Colau vol implantar una Comissió Independent de Queixes sobre la Policia a Barcelona

A la imatge, cartell de la Comissió Independent de Queixes de la Policia en que es demana la col·laboració a veïns per aconseguir informació sobre una investigació en curs.

 

Crear un Observatori de compliment dels drets humans, amb atribucions similars a les de la Independent Police Complaints Comission del Regne Unit i amb competències per supervisar aquelles actuacions policials que puguin donar lloc a abusos i a denúncies ciutadanes.

Programa Barcelona En Comú

 

Ahir al matí, en la primera compareixença de la regidora electe i propera alcaldessa de la ciutat, Ada Colau va reconèixer que la immensa majoria dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona són honestos i es deixen la pell en la seva feina i estan compromesos amb la ciutat.  Feta la consideració inicial, va mostrar preocupació per males pràctiques en el si del cos municipal i per fets com els que es relaten a Ciutat Morta, i considera que és convenient revisar protocols, i el funcionament d’unitats concretes, i específicament un districte, sense concretar-lo.

 

   Compareixença Ada Colau - referència GUB minut 25´

 

Precisament per supervisar el respecte de la legalitat vigent, entre les propostes de Barcelona En Comú en l’àmbit de la Seguretat i la Convivència, destaca el compromís de crear un Observatori de compliment de Drets Humans que supervisi les actuacions del cos policial de l’Ajuntament. La proposta fa a una referència explícita al model de supervisió de la policia britànica i la seva Comissió Independent de Queixes de la Policia.

Actualment els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona responen individualment de les seves actuacions (art 5 LOFCS), judicialment davant els jutges, i administrativament davant el mateix ajuntament mitjançant la Unitat de Règim Interior. També supervisen institucionalment la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Síndic de Catalunya, la Síndica Municipal i l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura.

 

El cas britànic, la Independent Police Complaints Comission (IPCC)

La Comissió Independent de Queixes contra la Policia (IPCC) és un organisme públic no adscrit a cap departament a Anglaterra i Gal·les responsable de supervisar el sistema per a la recepció de les denúncies presentades contra les forces de policia a Anglaterra i Gal·les. Va ser fundada oficialment l’1 d’abril de 2004, en substitució de l’Autoritat de Denúncies contra la Policia (PCA). Finançada pel Ministeri de l’Interior, l’IPCC opera sota facultats legals i deures definits en la Llei de Reforma Policial del 2002. És independent dels grups de pressió, partits polítics i, en principi, del govern.

 

Deborah Glass, membre de la direcció de IPCC.

Deborah Glass, membre de la direcció de IPCC.

 

La comissió pot optar per administrar o supervisar la investigació policial sobre una denúncia particular i de forma independent investigarà els casos més greus en si. Mentre que alguns dels investigadors de l’IPCC són ex agents de policia, els propis comissionats no poden haver treballat per a la policia d’acord amb la llei fundacional de l’organisme. S’han fixat estàndards per a les forces de policia per millorar la forma en què les queixes dels ciutadans són tractades. L’IPCC també s’encarrega de les apel·lacions per part del públic sobre la manera en què la seva denúncia va ser tractat per la força local, o els seus resultats. L’IPCC té entre les principals missions augmentar la confiança pública en el sistema de queixes. El seu objectiu és fer investigacions amb més transparència i independència, i adoptar resolucions proporcionals i justes.

Des d’abril de 2006, l’IPCC ha assumit la responsabilitat d’investigar queixes greus similars contra Aduanes i l’Agència de Crim Organitzat a Anglaterra i Gal·les. A l’abril de 2008,  a més, va assumir la responsabilitat de les denúncies greus contra el personal de l’Agència de Fronteres del Regne Unit.

En el model Anglès, la gran majoria de les queixes contra la policia són ateses directament pel departament d’Afers Interns de la força policial sobre la qual es presenta la queixa. Els Investigadors independents de l’IPCC investiguen les queixes més greus i que la policia ha de referir obligatòriament a la Comissió. Aquests inclouen les morts sota custòdia policial, tirotejos i accidents de trànsit mortals en que hi ha implicats vehicles policials, així com aquelles denúncies en que un funcionari o membre del personal de la policia ha comès un delicte greu.

La policia també pot remetre assumptes voluntàriament a l’IPCC i la Comissió pot interessar-se per qualsevol assumpte amb trascendència pública.

Detenció de Ian Tomlinson.

Detenció de Ian Tomlinson.

Tot i la pretesa voluntat de transparència i la independència, la IPCC ha estat fortament qüestionada tant per sindicats policials com per organitzacions de defensa de drets civils, per raons oposades però qüestionant-ne la integritat. Una investigació parlamentària creat arran de la mort d’Ian Tomlinson va concloure al gener de 2013 que, “no té ni els poders, ni els recursos que necessita per arribar a la veritat quan la integritat de la policia està en dubte.”

 

Esquerra proposa reforçar la URI i obrir una oficina d’atenció al públic per presentar suggeriments, queixes i agraïments referits a la Guàrdia Urbana

El cas “Ciutat Morta” no ha passat desapercebut a la resta de programes. En aquest sentit, el que podria convertir-se en soci de govern de Colau,  Alfred Bosch d’Esquerra Republicana de Catalunya, proposa reforçar el personal de la Unitat de Règim Intern (URI) de la Guàrdia Urbana, i que aquesta depengui directament d’Alcaldia i la Gerència de la Seguretat, fora de l’estructura tècnica de la policia local. Així mateix proposa que rendeixi comptes també al Consell de Ciutat.

Bosch també proposa facilitar la presentació de suggeriments, queixes i agraïments mitjançant l’obertura d’una oficina d’atenció al públic a la gerència de seguretat, anunciant un compromís de resolució d’un mes.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *