+0 - 0  by /0 comments

Espadaler: “Els pressupostos obren la porta a la convocatòria de noves places de cossos de seguretat i emergències”

 

  • El conseller d’Interior ha presentat aquesta tarda al Parlament els pressupostos del Departament d’Interior per l’any 2015
  • El pressupost del Departament s’ha incrementat un 4,2% respecte l’any 2014 passant de 1.209 milions d’euros a 1.260 milions. Aquest increment permetrà garantir el manteniment dels principals eixos de les actuacions que configuren les polítiques de seguretat i d’emergències
  • Des de principis d’any 312 bombers ja cobren en categoria de bomber de primera, el que representa un impacte en el pressupost de 1.177.952€
  • El pressupost preveu el desplegament del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018
  • Es preveu també la incorporació de 1.214 vehicles nous del Cos de Mossos d’Esquadra, que representa el 40% del total del parc mòbil
  • Es subministraran 5.500 armilles interiors de protecció individual de les 13.500 que el 2017 tindran tots els agents de manera gratuïta. L’any passat ja se’n van distribuir 3.500
  • El Servei Català de Trànsit aposta per fer una formació viària al llarg de tot el cicle vital, que inclou cursos de formació viària en l’entorn laboral i un nou programa de formació per a la gent gran
  • A més, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) crearà l’Escola Universitària de Coneixement
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha comparegut avui a la Comissió d’Interior del Parlament per presentar els pressupostos del Departament per l’any 2015.
El Pressupost del Departament d’Interior, incloent els organismes autònoms -Servei Català de Trànsit, Institut de Seguretat Pública de Catalunya i Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya- passa d’un pressupost consolidat l’any 2014 de 1.209 milions d’euros a 1.260 milions, un increment del 4,2%. Aquestes xifres permeten garantir el manteniment dels principals eixos de les actuacions que configuren les polítiques de seguretat i d’emergències.
El conseller ha destacat que “aquest pressupost és clau per fer una nova convocatòria de places pels diferents cossos de seguretat i emergències, necessitem oferta pública, especialment en l’àmbit dels Bombers on s’ha produït un degoteig d’efectius que han deixat el cos per diverses raons”. El conseller també ha subratllat: “Al Departament d’Interior estem obligats a afinar i prioritzar tot allò que suposi una millora de la seguretat i també de les condicions de treball dels servidors públics”.
 
A més de la paga extra i l’increment de la jornada extra del personal interí, el conseller Espadaler destaca que, des de principi d’any, un total de 312 bombers estan cobrant de la categoria de bomber de primera mitjançant la convocatòria de promoció interna. Aquesta promoció ha significat per a cada bomber un augment retributiu de 3.775,52€ anuals i un impacte en el pressupost del Departament de 1.177.952,24€.
En l’àmbit de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, aquests pressupostos també preveuen la incorporació de 19 nous equips d’excarceració per millorar l’eficàcia en les maniobres que executen els bombers en el rescat de víctimes d’accidents de trànsit, per l’import de 0,4 milions d’euros. També s’adquiriran 4.500 jaquetes forestals per un import de 0,6 milions d’euros.
Des de Protecció Civil, es preveu la finalització de la revisió de tots els Plans d’Emergències de Catalunya.
D’altra banda, es portarà a terme el desplegament del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018 que es va aprovar a finals de l’any passat. El pla té com a objectiu garantir la seguretat de les persones majors de 65 anys, que són les més vulnerables davant d’accidents o de delictes. Entre d’altres actuacions, s’analitzarà la recent enquesta de seguretat centrada en les persones grans i s’implementarà una aplicació per a telèfons mòbils per accedir al telèfon 112.
Pel que fa a l’àmbit dels Mossos d’Esquadra cal destacar la incorporació d’un total de 1.214 vehicles nous del Cos dels Mossos d’Esquadra, que representa el 40% del total del parc mòbil. Això suposarà la renovació de 1.102 vehicles i l’ampliació de la flota en 112 vehicles més. En aquest sentit, Espadaler ha destacat: “No només renovem una flota envellida sinó també l’ampliació en 112 vehicles més, per tant, aixó ajuda a tenir una millora de condicions de treball”. Dels 1.214 vehicles, 394 vehicles patrulla ja estan adjudicats, per un total de 13,7 milions d’euros, i 820 vehicles d’altres tipologies es licitaran enguany. Amb aquestes renovacions i les fetes el 2014, l’antiguitat mitjana dels vehicles patrulla logotipats haurà passat de 4,3 anys a menys d’un any.  
Els pressupostos preveuen també el subministrament de 5.500 armilles interiors de protecció individual, per un import d’adjudicació d’1,2 milions d’euros corresponents a la segona fase de l’adquisició de 13.500 armilles entre 2014-2017. Durant l’any passat, i dins la primera fase, ja s’han lliurat 3.500.
La dotació de les armilles interiors dóna resposta a una històrica reclamació del cos de fa vuit anys. L’equip de protecció individual s’estén a tota la plantilla del Cos, en una clara voluntat d’incorporar-lo al material de dotació bàsic d’un Mosso d’Esquadra, juntament amb la uniformitat i l’arma.
Aquestes noves armilles garantiran un mateix nivell de protecció per a tots els efectius i augmentaran la seguretat ja que són antibala, antitall i antipunxada. La seva ergonomia la fa més còmode i pràctica, atès que han estat fabricades tenint en compte les necessitats dels agents.
També s’adjudicaran 820 cascs amb equips de comunicació instal·lats (0,6M€), que suposen una renovació del 82% del total, i 3.658 unitats de guants antitall, que s’afegeixen a les 8.750 adquirides el 2014.
El conseller d’Interior ha dit: “És l’any en què clourem una questió molt important, l’aprovació del Codi d’Ètica de la Policia. Estem en condicions d’aportar-lo al govern el 24 de febrer”. El Codi d’Ètica de la Policia pretén inspirar l’actuació de tots els professionals de la Policia de Catalunya amb els principis ètics.
Per la seva banda el Servei Català de Trànsit aposta per implementar el nou model català d’educació i formació viària al llarg de tot el cicle vital. Entre d’altres actuacions, es consolidarà el training de motocicletes a secundària, batxillerat i cicles formatius fins a 18 anys; s’implementarà la formació viària a set universitats; s’activarà una nova xarxa d’autoescoles de qualitat, es posaran en marxa cursos de formació viària en l’entorn laboral; i es desenvoluparà un nou programa de formació viària per a la gent gran.
Amb els pressupostos també es preveu la creació de l’Escola Universitària de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), amb l’objectiu de dotar aquesta institució d’una unitat que permeti la creació de coneixement en l’àmbit de la Seguretat. Alhora es fomentarà la interrelació entre el món empresarial, els professionals de la seguretat i el món acadèmic i s’implantarà un nou model de recerca en matèria de Seguretat.
També es preveu el desenvolupament del programa e-coneixement: Institut en xarxa i Formació oberta (Mooc’s). Es potenciarà l’ús d’aquestes eines en el disseny de formacions i s’elaboraran paquets formatius destinats a la ciutadania en general, de forma massiva i gratuïta.
+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *