+3 - 2  by /0 comments

Entrada en vigor de la modificació dels drets del detingut: s’incorpora el dret a la trucada

Avui dia 28 d’octubre ha entrat en vigor la modificació de l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal pel que fa al reconeixement de nous drets de la persona detinguda. Entre les novetats s’incorpora el “cinefil” dret a la trucada a un tercer -present al dret penal nord-americà i reclamat sovint en dependències espanyoles creient que era aplicable a imatge de les pel·lícules nord-americanes- així com el dret d’accés als elements de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció.

Així es modifica el contingut de l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal pel que fa al reconeixement de nous drets a les persones detingudes, mitjançant l’entrada en vigor el dia 28 d’octubre de les següent lleis :

Llei Orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per transposar les següents Directives de la Unió Europea:

 • Directiva 2010/64/UE, de 20 d’octubre, relativa al dret a interpretació i traducció en els processos penals.
 • Directiva 2012/13/UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals.

Llei Orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per a l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica.

Ampliació dels drets de la persona detinguda 

Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa, els drets de les persones detingudes s’amplien, resultant les següents modificacions:

 • Dret a accedir als elements de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció o privació de llibertat (circumstàncies detenció, circumstàncies de la comissió del delicte, identificació del fet delictiu i indicis dels quals se’n dedueix la seva participació en els fets)
 • Dret a comunicar-se telefònicament, sense demora injustificada, amb un tercer de la seva elecció. Aquesta comunicació s’ha de realitzar en presència d’un funcionari de policia.
 • Dret de les persones estrangeres a ser visitades per les autoritats consulars del seu país i el dret a comunicar-se i a mantenir correspondència amb elles. En el cas que aquesta persona tingui dos o més nacionalitat, podrà escollir a quina de les autoritats consulars s’ha d’informar.
 • S’informarà expressament del dret a sol·licitar assistència jurídica gratuïta, del procediment per fer-ho i les condicions per obtenir-la.
 • S’informarà expressament del termini màxim legal de durada de la detenció fins a la posada a disposició de l’autoritat judicial i del procediment mitjançant el qual pot impugnar la legalitat de la seva detenció (habeas corpus).

Ampliació del contingut de l’assistència lletrada a la persona detinguda 

Aquestes modificacions també amplien els continguts de l’assistència lletrada a la persona detinguda, de la següent manera:

 • La persona detinguda té dret a designar advocat de la seva elecció i a ser assistit per ell sense demora injustificada. En cas que, per motiu de la llunyania geogràfica, no sigui possible la immediata assistència de lletrat, s’ha de facilitar al detingut comunicació telefònica o per videoconferència amb ell, llevat que aquesta comunicació sigui impossible.
 • L’advocat haurà d’acudir al centre de detenció el més ràpid possible, sempre dins d’un termini màxim de 3 hores des del moment de recepció de l’encàrrec per part del Col·legi d’Advocats corresponent.

En aquest sentit, l’assistència de l’advocat/da a la persona detinguda respondrà als següents criteris:

 • Demanar que s’informi el detingut o pres dels drets de l’art.520 LECr o demanar un reconeixement mèdic.
 • Intervenir en les diligències de declaració del detingut, en les diligències de reconeixement de les quals sigui objecte i en les de reconstrucció dels fets en què participi el detingut. Un cop acabada la diligència en la qual hagi intervingut pot demanar la declaració o ampliació dels extrems que consideri convenients o consignar en l’acta qualsevol incidència que hagi succeït durant la seva pràctica.
 • Informar la persona detinguda de les conseqüències de la prestació o denegació de consentiment a la pràctica de diligències que se li sol·licitin.
 • Entrevistar-se reservadament amb el detingut, fins i tot abans que se li prengui declaració policial.
+ 3 - 2

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *