+0 - 0  by /0 comments

Els fets delictius es redueixen un 2% a Catalunya i pugen a Barcelona

  • Les dades constaten que la resposta policial és efectiva i els nivells de delinqüència es contenen
  • Els robatoris amb força a domicili també es redueixen un 2% durant l’any 2016 respecte l’any anterior
  • Els delictes contra les persones baixen un 9,37% i els del patrimoni un 0,79%
  • Pugen les agressions sexuals un 9,43% i els abusos sexuals un 43,47%

 

L’evolució dels fets delictius coneguts al llarg de l’any 2016 s’ha reduït en un 1,99% en comparació amb el 2015. Des de l’any 2012 es confirma una tendència decreixent en el nombre de fets delictius registrats a tot el territori que es tradueix en una reducció acumulada del 10,76%. En dades globals significa una disminució de 56.964 fets durant aquests cinc anys i aquestes dades permeten afirmar que la resposta policial és efectiva i s’estan contenint els nivells de delinqüència.
Disminueixen els fets en totes les regions policials menys a la Regió Policial Metropolitana Barcelona que augmenten en un 0,90%. En canvi, baixen els delictes en les altres dues regions metropolitanes, un 3,64% a la Metropolitana Nord i un 2,35% a la Metropolitana Sud. La regió que més redueix les xifres és la de Ponent amb un 7,27%, seguida de la de Pirineu Occidental amb un 5,42%. També baixen els delictes a la Regió Policial Girona (3,09%), Camp de Tarragona (4,58%) i Terres de l’Ebre (4,52%).
Durant l’any 2016 s’han registrat un total de 472.265 fets delictius a tot Catalunya, un 87% dels quals corresponen a fets contra el patrimoni i un 10% contra les persones. En els dos casos es manifesta un descens respecte l’any anterior d’un 0,79% i un 9,37% respectivament. L’any 2016 es van resoldre un total de 125.182 fets, el 34% contra les persones i el 57% contra el patrimoni. Respecte l’any anterior suposa una disminució del 0,76%. Quant als fets contra les persones, es van resoldre un 89,12% dels fets produïts.
Pressió policial i col·laboració ciutadana per reduir els robatoris a domicili

Els robatoris amb força a interior de domicili han experimentat un descens de gairebé un 2%. La coordinació policial i l’activació del POE Habitatge en el seu nivell més alt ha comportat que durant el darrer any s’hagin reduït els fets, passant dels 27.483 fets denunciats l’any 2015 als 26.942 l’any passat. La tendència d’aquesta tipologia delictiva estava a l’alça durant els darrers anys però la pressió policial i la col·laboració ciutadana en aquest àmbit durant el darrer any han possibilitat aquesta reducció de fets respecte el període anterior.
Els tipus d’habitatge més victimitzats són els pisos/apartaments (55,6%), seguit de les cases (41%), i les masies (3,4%). En un 90% dels casos, els domicilis afectats són de primera residència. Pel que fa als mètodes d’accés, els més habituals són el forçament de porta (la clau falsa i la fractura de bombí), l’accés per la finestra i l’escalament. Els autors presenten alta mobilitat geogràfica i l’ús de la xarxa viària per cometre el fet delictiu. En aquest tipus de robatoris és poc freqüent que els lladres utilitzin la violència sobre la víctima, tot i que s’ha pogut registrar algun cas quan els autors han estat sorpresos pels propietaris de l’immoble violentat.
També disminueixen els robatoris amb força a establiments (un 4,42%) i sobretot a empresa (un 18,31%). En canvi, els fets delictius a interior de vehicle han augmentat un 3,69%. En total, els robatoris amb força baixen un 2,77%.
Baixen els robatoris violents als establiments i al carrer
Així mateix, els robatoris amb violència i/o intimidació també reculen un 5,51%, una tendència que va començar el 2013 i s’ha mantingut els darrers anys. Els fets delictius a establiments experimenta una davallada del 12,92% al igual que els robatoris amb violència i/o intimidació a espai públic amb un 6,43% menys d’il·lícits. Per altra banda, els robatoris violents a domicili i estrebades augmenten una mica més d’un 2%.
Pel que fa a la resta de fets contra el patrimoni, disminueixen els robatoris i furt d’ús vehicle (gairebé un 6%), danys (amb 149 fets menys) i també els furts que són els fets més habituals, ja que hi ha una baixada de 1.310 fets. En canvi, les estafes augmenten un 11,59% i ve motivat pel creixement del mercat de segona mà i el comerç electrònic.
En l’àmbit de les estafes, destaquen aquestes tendències:
– Instal·lació de dispositius SKIMMERS en caixers d’entitats bancàries. Modus operandi altament tecnològic, que requereix certs coneixements
d’informàtica i electrònica, tot i que darrerament s’ha detectat que per la xarxa es poden adquirir Kits complerts per 1500€.
-Estafes per internet en la compra d’objectes de segona mà. Molt comú donat el gran ventall de pàgines d’internet en els que es poden oferir productes, tant vehicles, com telefonia, petits electrodomèstics , etc…
-Frau en finançaments en grans superfícies comercials per adquirir productes informàtics, petits electrodomèstics, etc. Per a la comissió d’aquests il·lícits s’estan utilitzant nòmines falses, documents falsificats, etc.
-Fraus a asseguradores simulant accidents de trànsit o declarant sinistres fraudulents. Les asseguradores darrerament estan molt més a sobre en la supervisió de les declaracions de sinistres i denuncien molt més totes aquelles operacions que els hi semblen sospitoses o fins i tot destinen part pressupostària en els honoraris de detectius privats per tal de desemmascarar aquest tipus de fraus.
Més denúncies per abusos i agressions sexuals
Quant als fets contra les persones, es redueixen els delictes de violència física/psíquica habitual en l’àmbit de la llar (28,53%), les coaccions (7,53%), lesions (1,55%) i amenaces (1,31%), però per la seva part, augmenten les denúncies d’abusos sexuals un 43,47%. L’augment d’aquesta xifra podria ser conseqüència de la repercussió mediàtica que van tenir casos de presumptes abusos ocorreguts a un centre escolar de Barcelona i que va fer aflorar part de la coneguda ‘xifra negra’ (aquella que fins al moment no havia estat denunciada) en aquest tipus de delictes. També pugen les denuncies d’agressions sexuals en un 9,43% que trenquen la tendència a la baixa que s’havia registrat des de l’any 2009. Un dels possibles motius d’aquest augment en els abusos i les agressions és l’elevació de l’edat del consentiment sexual, dels 13 als 16 anys. El major nombre de víctimes d’agressions són dones espanyoles entre 18 i 23 anys i l’autor del delicte és un home nacional d’entre 24 i 34 anys.
D’altra banda, s’incrementen els homicidis/assassinats (26,19%) i les temptatives (18,18%). L’any 2016, a Catalunya es van produir 53 homicidis/assassinats que comparats amb els 42 de l’any anterior mostren un augment d’11 fets (26,19%). Els àmbits on més es produeixen són dins l’àmbit de les baralles (30%), les agressions (17%), la violència de gènere (15%) i la violència domèstica (13%). Dels 53 homicidis ocorreguts al 2016 es van resoldre 47 el mateix any.
53 organitzacions criminals investigades
En relació amb l’activitat policial, les detencions disminueixen un 4,13% i està relacionat amb la disminució de fets. Al 2016 també s’han desarticulat 53 organitzacions criminals i es van investigar 403 fets relacionats amb organitzacions criminals i 863 fets de grups criminals. Les principals activitats delictives que les xarxes criminals van perpetrar a Catalunya són:
• Primer: Els robatoris amb violència i intimidació, seguits de robatoris amb força, tots dos a domicili.
• Segon: Tràfic de drogues, principalment de marihuana (inclou el cultiu de les plantes de cànnabis i la venda de marihuana elaborada) seguida de cocaïna i haixix i en menor grau d’heroïna i síntesi.
• Tercer: Delictes de falsedat sent el principal la falsificació de documents (identitat, permisos, certificats) seguit de la falsificació de moneda.
• Quart: Delicte contra la llibertat sent les principals les amenaces seguides de les detencions il·legals.
En el darrer any s’han dedicat més de dos milions d’hores als Programes Operatius Específics (POE). D’aquestes, 669.000 hores corresponen a a la prevenció i lluita contra l’amenaça terrorista.
Des de l’any 2014 s’ha registrat un descens de fets relacionats amb l’àmbit de robatoris i furts de coure o altres metalls. L’any passat va ser el curs amb menys fets des que va entrar en vigor aquest POE Metall, un 41% inferior respecte l’any 2015 i un 62% inferior respecte l’any 2013.
Durant l’any 2016 s’han comissat 4,45 tones d’haixix, un 58,9% més que durant l’any anterior, en el qual es van decomissar 2,8 tones. Respecte la marihuana, s’ha intervingut 14,4 tones,, un 161,8 més respecte el curs anterior. El nombre de comisos de plantes de marihuana continua la tendència del 2015, en el qual el nombre de confiscacions va superar a l’haixix.

Crèdit Foto: Dani Morell (2011)

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *