+1 - 4  by /6 comments

El Síndic de Greuges qüestiona la imparcialitat de les policies locals a l’hora d’instruir atestats per desobediència, resistència o atemptat

Considera que cal clarificar el model de policia judicial a Catalunya i que no està justificada l’establiment de la Unitat d’Investigació a la Urbana instaurada per Xavier Trias

 

   Descarrega informe Prevenció Tortura 2014 (PDF)

 

L’Equip de Treball de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT), encapçalat pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentat al Parlament l’Informe anual corresponent a l’any 2014, el cinquè que lliura a la cambra des que la institució va rebre aquest mandat d’acord amb el protocol de les Nacions Unides.

L’informe inclou la recomenació que les policies locals només es dediquin a les competències bàsiques que tenen assignades, com el trànsit, la violència domèstica i les ordenances municipals, i deixin de fer tasques de policia judicial. Així, creu que els Mossos d’Esquadra, com a policia integral, han d’assumir aquesta funció i els policies municipals només haurien d’actuar en cas d’urgència i comunicant-ho immediatament a la policia de la Generalitat.

Així mateix considera constatades dues mancances globals detectades a partir de les visites que s’han dut a terme, sense avís previ, a centres i institucions que exerceixen la custòdia de persones que, per motius diversos, es troben privades de llibertat. Enguany s’han fet 82 visites, davant de les 53 que es van fer el 2013, les 36 del 2012 i les 17 del 2011.

Les conclusions que en destaca són les següents:

1. Dèficits en el procés de custòdia dels detinguts. Actualment, la durada real de la detenció preventiva fins que es condueix el detingut davant del jutge comporta en molts casos una vulneració sistemàtica del dret a la llibertat del detingut (article 17 CE i article 520 de la Llei d’enjudiciament criminal). Per combatre aquesta situació, el Síndic recomana més celeritat de tots els agents implicats: cossos policials, col·legis d’advocats, advocats designats i jutjats de guàrdia.

2. Manca d’un model únic de policia judicial. Les visites que s’han dut a terme a dependències de policies locals de Catalunya evidencien que aquests cossos assumeixen funcions de policia judicial, i que practiquen intervencions, detencions, custòdies i trasllats de detinguts, amb diferents criteris i nivells d’autonomia i de col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Això comporta disparitat de competències, de protocols d’actuació i d’experiències pràctiques.

En aquest cas, es recomana, entre altres aspectes:

 • Que es faci una clarificació normativa que resolgui les incoherències i les insuficiències del marc legal autonòmic.
 • Que en els convenis que se signin entre el Departament d’Interior i cada ajuntament s’enumerin i es concretin les funcions de policia judicial que, segons les dimensions, circumstàncies i possibilitats respectives, poden desenvolupar.
 • Que totes les àrees de custòdia de la policia local que presentin deficiències estructurals (impossibilitat de separar detinguts, manca d’eines de treball, inadequació d’instal·lacions) deixin d’actuar com a dipòsit de detinguts, i que siguin les dependències de custòdia dels Mossos d’Esquadra de la localitat o la zona en qüestió les que facin aquestes funcions.

En el transcurs de la presentació Rafael Ribó ha afirmat que “es vulnera sistemàticament el dret del detingut a romandre el mínim temps a comissaria” i a l’hora ha qüestionant obertament la conveniència de que els cossos de policia local instrueixin els delictes contra la corporació, adduint que la direcció política pot interferir en la instrucció, sense tenir en compte que aquesta situació hipotètica es podria reproduir en qualsevol cos de policia, cada a un a la seva respectiva autoritat política.

L’informe diu textualment “la disparitat de funcions suscita el dubte sobre si en tots els casos s’observen els marcs legals vigents ”  per afegir més endavant que “l’assumpció de la competència per instruir atestats per delictes d’atemptat, de resistència i d’altres contra l’autoritat municipal o membres de la corporació, o contra el patrimoni municipal, reprodueix i multiplica la desconfiança assenyalada més amunt sobre la imparcialitat de l’instructor de l’atestat, sotmès a la direcció superior del perjudicat pel delicte. Seria més adequat a les exigències d’imparcialitat que en els delictes que afecten les persones o els interessos de l’autoritat municipal, aquestes persones o interessos no exercissin funcions de direcció ni d’autoritat sobre els agents que duguin a terme la investigació”.

A les conclusions generals reitera que “L’assumpció de la competència per part d’algunes policies locals per instruir atestats per atemptats o resistència contra agents de l’autoritat municipal, i fins i tot contra les autoritats o els funcionaris municipals, no té justificació tècnica ni pràctica i resulta inconvenient pel risc de confondre la condició subjectiva de víctima o de testimoni, amb la d’instructor, que necessàriament ha d’estar revestida d’objectivitat i imparcialitat”.

Al respecte de la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona específicament, el Síndic considera que no s’ajusta al contingut del Conveni marc la previsió d’actuacions d’investigació i identificació de fets delictius. Tampoc no s’adequa a les previsions del Conveni marc de 2005 la provisió institucional, orgànica i permanent de recursos humans, de dotacions d’instal·lacions i de mitjans materials ni la planificació de política criminal, ja que s’orienten al compliment d’unes funcions que excedeixen el que permeten les normes vigents”. Sense arribar a posar-ho per escrit, el Síndic de Greuges ha qüestionat el fet que encara no s’hagi subscrit el conveni relatiu a les funcions de Policia Judicial entre Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Per tal de reduir els temps previ pas a disposició judicial, el Síndic proposa que les policies locals en cap cas traslladin els detinguts a les seves dependències i ho facin directament a les de la policia de la Generalitat de referència. En el cas de Barcelona, tot i valorar positivament que s’hagin establert dues conduccions diàries des de l’Àrea de Custòdia de les Corts cap a la Ciutat de la Justícia, es proposa que la segona es situï en la franja de les 17 a 20 hores en comptes de les 12:30 actuals.

Finalment, el Síndic no ha fet cap valoració sobre si és o no eficient el model de Policia de Catalunya, i ni tan sols ha mencionat la iniciativa de molts països que s’han dotat amb Agències Independents de Queixes contra la Policia o els processos d’unificació policial que han fet la majoria de països del nord d’Europa.

+ 1 - 4

6 comments

 1. Jb

  No hi ha res pitjor que un ignorant motivat! Ribò dedicat a plantar arbrets als boscos com a verd que ets…no tens ni idea del que parleu, escriviu i feu!!!

 2. yo mismo

  Este personaje no solo no tiene ni idea de lo que habla sino que además presupone cosas que no son. Mire usted señor ignorante, si las policías locales se dedicasen únicamente a labores de tráfico, ordenanzas cívicas y poco mas, los Mossos colapsarían por falta de efectivos. Asumir solo las competencias en caso de emergencia? Que se cree usted, que cuando nos llaman para un servicio es broma o algo por el estilo? Esto se trata de dar publicidad a Mossos d’esquadra o algo así? Es usted consciente del nivel de ignorancia que despliega? En fin… No sabe usted absolutamente nada de la policía y de las locales menos aun. Dediquese a ser un burócrata sin quiere pero deje en paz a los buenos profesionales y dejese de decir memeces.

 3. Baldragues

  Això és el que passa quan es posa un grup d’ignorants a fer aquest anàlisi… No tenen ni idea del que estan parlant, Ara resulta que quan un agent de la policia local deté algú per atemptat o resistència o per un delicte contra alguna autoritat municipal “estan influenciats i no són professionals”… i que passa que els Mossos sí???? NO em faci riure senyor Síndic, ho són els Mossos i també ho són els Policies Locals, estem parlant de Policies Professionals senyor, que sembla que se n’oblidi… i per l’altra banda demana que les Policies Locals només es dediquin a regular trànsit i poca cosa més… doncs que li vagi a explicar als ciutadans que a la major part de les ciutats de Catalunya quan troben que els han entrat a robar truquen primer a la Policia Local que no a Mossos perquè el temps de resposta és més ràpid per part de la policia local…. “Senyor Síndic, potser que s’informi primer del que és la seguretat integral per al nostra país, la coordinació i la col·laboració policial i el servei de qualitat al ciutadà, si senyor: al ciutadà, perquè és amb ell amb el que hem de pensar quan planifiquem els serveis i no amb vostè i els seus capricis i pensaments de retòrica escrits en un informe sense saber del què parla. En fi, que hi farem, sort que els que som professionals continuarem treballant per al ciutadà, detenint els delinqüents, instruint atestats com Déu mana (sense que perdem l’Oremus…) i essent professionals i no ens deixarem influir pels comentaris que puguin fer uns ignorants (amb tot el carinyo del món) que poca cosa saben del Servei Públic de Policia de qualitat.

 4. Miquel Hernandez

  Aquestes declaracions son propies d’un pais tercermundista, on els Policies callen i otorguen. Fin quan hem d’aguantar aquest descredit ? Som una força organitzada, democratica i amb uns valors molt superiors que els que demostren els politucs, hem de dir prou de mentides, prou d’atacs gratuits. Proposo recollir signatures per demanar la dimissio del Sindic.

 5. francisco sanchez

  Sr. Ríbo, aparte de absurda e incoherente, su percepción de la seguridad ciudadana en Cataluña y de la labor diaria de la policía local, creo que está muy distorsionada, por no decir condicionada políticamente. Le recomendaría, que se dedicase usted a defender los derechos del pueblo y no se metiese en cosas que le quedan grandes.
  Por otra parte, puede usted informarse de la cantidad de actuaciones “que no son competencia” de la policía local, según su idea, y no son asumidas por CME, que suponen el salvar vidas o evitar actos violentos para ciudadanos. Por mi parte, si el sistema jurídico de este país, lo determina, me dedicaré exclusivamente a denunciar vados, o ni a eso, pero dígaselo usted a todo el que llame al 112 con una emergencia, cuando no haya mossos para atenderlo.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *