+2 - 0  by /0 comments

El risc de la contaminació ambiental per a policies de trànsit

Iniciativa en alguns ajuntaments per fer extensiu el complement retributiu de toxicitat als funcionaris de policia local

Tot i que molts alcaldes ho neguen -o reconeixent la situació no adopten solucions-, els nivells de contaminació en moltes ciutats a causa del trànsit està superant els màxims acceptables per a la salut.

Els policies, com a treballadors que essencialment realitzen el seu treball al carrer, són clars perjudicats per la qualitat de l’aire.

Ja s’han fet diferents estudis mèdics que evidencien un increment significatiu de patologies en agents de policia degut a la sobre exposició a les emissions dels vehicles.

De fet una cerca ràpida al Google amb paraules clau en anglès com “Enfermetat policies per contaminació de l’aire” dóna resultats en forma d’informes publicats en moltes revistes mèdiques sobre l’assumpte.

Abstracte de l’informe mèdic

L’exposició als contaminants del medi ambient se sap que és perjudicial per la salut, en general, i els pulmons en particular. En aquest sentit, la policia de trànsit estan en risc particular a causa de la naturalesa del seu treball, ja que estan exposats a les emissions dels vehicles. En aquest sentit, mostren que a la policia de trànsit de la ciutat de Hyderabad, l’Índia, els nivells plasmàtics de peròxids lípids són alts, mentre que les concentracions de la òxid nítric són baixos. A més, els nivells de diversos antioxidants en el lisat de glòbuls vermells com la catalasa, superòxid dismutasa i la glutatió peroxidasa es troba una baixa sense alteració significativa en els nivells de ceruloplasmina en plasma.

Aquests resultats suggereixen que l’exposició a contaminants de l’aire, una part important dels quals es deu a les emissions dels vehicles, pot augmentar l’estrès oxidant, disminuir els nivells d’antioxidants i òxid nítric. Aquest desequilibri en l’oxidant / antioxidant sistema pot donar lloc a danys en els pulmons i pot causar problemes respiratoris en els individus exposats a la contaminació atmosfèrica.

 

 

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *