+0 - 0  by /0 comments

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social avança en el procediment per a la jubilació anticipada dels policies locals i sol·licita a FEMP informació sobre la seva viabilitat

  • La FEMP és preguntada sobre les condicions laborals dels policies locals per a la implantació de la jubilació anticipada
  • La Seguretat Social vol conèixer la possibilitat d’aplicació de la “segona activitat” per a aquests professionals en tots els Ajuntaments
  • Es tracta de saber si tots els municipis poden afrontar econòmicament la cotització addicional del 10,6% pels policies locals en actiu

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha sol·licitat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) informació sobre dos aspectes concrets de l’activitat laboral de la Policia Local, en relació amb la implantació de coeficients reductors per anticipar l’edat de jubilació de aquests professionals.

El secretari d’Estat de la Seguretat Social i el subsecretari del departament ministerial han mantingut avui una nova reunió amb els representants dels policies locals per informar-los dels avenços en el procediment per implantar la jubilació anticipada a aquest col·lectiu.

Durant la reunió, els representants del ministeri han explicat als assistents el contingut de la carta remesa a la FEMP, com a representant dels ajuntaments, per conèixer la possibilitat que en tots els municipis es pugui aplicar la “segona activitat” als policies locals. Aquest concepte defineix la situació d’aquests professionals que s’acosten a la jubilació i de manera voluntària passen a ocupar llocs de treball que exigeixen un menor esforç psicofísic.

D’altra banda, el Ministeri vol saber si tots els ajuntaments que disposen de policies locals poden afrontar el cost econòmic de la cotització addicional del 10,6% per a tots els policies en actiu. Cal tenir en compte que d’aquest percentatge, els municipis han de finançar el 8,86% i els propis professionals l’1,76% restant.

La pretensió del Govern és donar solució en el menor temps possible a aquesta demanda que el col·lectiu requereix des de fa dècades. Per a això, segons es desprèn dels informes preceptius, és imprescindible que des de la FEMP es doni resposta a les dues qüestions.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha mantingut ja dues reunions prèvies a l’octubre i novembre del passat any amb els portaveus de la policia local per informar-los sobre l’estat del procediment de reconeixement dels coeficients reductors de la seva edat de jubilació, l’inici va ser anunciat per la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, el passat mes de maig.

En aquesta línia, la Secretaria d’Estat de Seguretat Social manté periòdicament reunions informatives amb les dues plataformes formades pels sindicats de policies locals: Plataforma Social de Policies Locals (PSPL) i Plataforma pel Avançament de l’Edat de jubilació.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i la Inspecció de Treball i Seguretat Social han elaborat els informes preceptius que, al costat dels que realitza la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, serviran de base per a informar sobre les condicions i requisits de penositat, mortalitat i morbiditat que s’estableixen com a necessaris a l’efecte de reconèixer a un col·lectiu l’avançament de la seva edat ordinària de jubilació.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *