+5 - 0  by /0 comments

El Congrés debatrà avui si avança l’edat de jubilació dels policies locals

La Comissió d’Ocupació del Congrés debatrà aquest dimarts la proposta de UPyD d’aplicar coeficients reductors als agents dels diferents cossos de la Policia Local (pàgina 14), de manera que es puguin jubilar abans de l’edat legal que s’aplica amb caràcter general, donada l’especial “perillositat” de la seva feina.

En la iniciativa, que recull Europa Press, la formació magenta recorda que la legislació de Seguretat Social permet que certs grups o activitats professionals de naturalesa “especialment penosa, tòxica, perillosa i insalubre, i que acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat”, puguin veure rebaixada l’edat de jubilació a través de coeficients reductors.

De fet, aquesta possibilitat ja s’aplica als treballadors inclosos en l’Estatut Miner, al personal de vol, els treballadors ferroviaris, als artistes, als professionals taurins, els bombers al servei de les administracions i organismes públics i fins i tot els membres de l’Ertzaintza.

A més, el mateix PP ha presentat iniciatives en aquest sentit en institucions com la Junta General del Principat d’Astúries o l’Ajuntament de Palencia i de Madrid, tal com recorda la formació que lidera Rosa Díez.

La policia local compleix els requisits

Atès que “sembla evident” que l’activitat dels policies locals “compleix els requisits de ser especialment perillosa i arriscada” i que l’edat de jubilació per als agents municipals va dels 55 als 60 anys en la major part dels països europeus , UPyD vol que el Congrés demani a l’Executiu que reconegui el treball de Policia Local com a “professió de risc”.

I, en aquest sentit, que “es posi fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no té en compte la sinistralitat, perill i toxicitat de les condicions de treball ni els requisits exigits per al desenvolupament de la tasca policial”. Per a això, s’hauria d’incorporar al col·lectiu als grups professionals als quals s’apliquen coeficients reductors en l’edat de jubilació.

En qualsevol cas, i tal i com recull la normativa de la Seguretat Social, l’establiment d’aquests coeficients reductors per als agents locals hauria d’anar acompanyat dels ajustos necessaris en la cotització per garantir l’equilibri financer dels comptes públics.

Actualment, l’edat de jubilació està fixada en 65 anys i dos mesos, si bé anirà incrementant-se en un mes per any fins a arribar als 67 anys previstos a la Llei 27/2011 de la Seguretat Social en l’exercici 2027.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *