+1 - 0  by /0 comments

Anàlisi delinqüencial i incivisme de Barcelona període 2014 a 2015

 

32%
Increment Robatoris amb força domicilis
15.4%
Increment Estrebades

Les dades més recents dels fets coneguts per la policia són del període de gener a setembre a l’espera de poder presentar properament les dades de tancament de l’any.

De gener a setembre del 2015 s’ha assolit una disminució de les infraccions penals del 0.2% respecte el mateix període de l’any 2014. En els darrers cinc anys s’ha produït una disminució del 11,3%.

El 89% de les infraccions penals (118.118) fan referència a delictes i faltes contra el patrimoni, que respecte el mateix període de l’any 2014 només han augmentat en un 1%.

– D’aquestes, el 62.8% (74.236) són delictes i faltes de furt, que han augmentat un 3% respecte l’any 2014.

– Pel que fa als robatoris amb força, s’han mantingut estables respecte el mateix període de l’any 2014. Dins d’aquest tipus de delictes i faltes, han disminuït en un 17% els robatoris amb força a l’interior del vehicle, passant de 5.515 a 4.574, i els ocorreguts en establiments, que han disminuït un 22%, que han passat de 1.875 a 1.452. Per contra, si durant el període gener-setembre 2014 els robatoris amb força en domicili van ser 3.868, durant el mateix període de l’any 2015 han estat 5.115, augmentant un 32%. L’augment més important d’aquest tipus de robatori, tot i que són els menys nombrosos, ha estat els que s’han produït en empreses, que ha augmentat en un 38.6%, passant dels 293 als 406.

– En referència als robatoris amb violència i/o intimidació, els que més disminueixen són els robatoris amb violència o intimidació a l’espai públic, que passen dels 5.843 de gener a setembre del 2014 als 4.562 del mateix període de l’any 2015. En canvi augmenten en un 15.4% les estrebades, que han passat de les 1.761 a les 2.032.

En el període de gener a setembre hi ha hagut un 7.2% menys de víctimes denunciants que l’any anterior, passant de 83.607 l’any 2014 a les 77.546 l’any 2015.

Respecte a l’Ordenança Municipal per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l’espai públic, el nombre d’infraccions de gener a setembre han disminuït un 16,7% respecte l’any 2014, passant de 110.584 a les 92.701: el 59% de les denúncies (54.468) corresponen a la compra i venda irregular a l’espai públic; el 28% al consum de begudes alcohòliques; i el 6.7% a realitzar necessitats fisiològiques a l’espai públic.

Fins el mes de desembre del 2015, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha decomissat 858.128 productes, el 48,7% dels quals corresponen a begudes (417.828). El cos de policia barceloní també ha decomissat 34.960 productes de bijuteria; 34.175 joguines que no complien la normativa;80 aliments; 16.228 ulleres; i 12.891 productes de marroquineria, entre d’altres.

Tot i representar més de la meitat de les sancions interposades, en els darrers quatre anys només s’ha cobrat una mitjana del 0,10% de les denuncies per venda ambulant irregular a l’espai públic.

La Guàrdia Urbana continua mantenint una important presència uniformada preventiva als principals eixos comercials de la ciutat i continua vigent l’Ordre de Servei Víctor Alfa que clarifica els criteris generals i es basa en els principis legals d’oportunitat, proporcionalitat i congruència, i estableix una gradació progressiva de les actuacions policials, en funció dels escenaris i la seva potencial conflictivitat. Cada dia es dediquen prop d’uns 200 efectius de la Guàrdia Urbana per controlar el fenomen.

S’ha de tenir present que la solució a la venda ambulant irregular a l’espai públic no és únicament policial, per aquest motiu l’Ajuntament ha dissenyat una estratègia d’abordatge social del fenomen amb diverses propostes en matèria d’inclusió, formació i sortides ocupacionals, dialogada amb tots els grups municipals i tots els agents implicats

Pel que fa als contactes de la policia amb la comunitat, han augmentat un 6,1% passant dels 12.809 de gener a setembre del 2014 als 13.590 en el mateix període de l’any 2015. Aquesta és una de les eines més eficients per orientar l’activitat de prevenció com per conèixer les necessitats dels diferents col·lectius i barris de la ciutat.

+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *